top of page

Vroegtijdig onderkennen

Als u merkt dat uw kind van 5 of 6 jaar veel moeite heeft met het hoeveelheidsbegrip en moeite met het tellen dan is het verstandig om er vroeg naar te laten kijken. Het is aangetoond dat moeilijkheden in het rekenen het beste al op jonge leeftijd moeten worden opgemerkt en aangepakt zodat rekenmoeilijkheden uitblijven of worden verminderd.

De volgende signalen geven al op jonge leeftijd aan dat de ontwikkeling een extra zet nodig

heeft. 

- moeite heeft met het in een keer overzien van ongestructureerde hoeveelheden      

- moeite met het getalbegrip

- blijven tellen op de vingers

- de cijfers niet kunnen onthouden, 

Ik onderzoek en begeleid deze kinderen op de rekenvoorwaarden die nodig zijn om te kunnen leren rekenen zodat uw kind met voldoende bagage aan het rekenonderwijs in groep 3 kan beginnen. 

Herkent u dit en wilt u meer informatie? U kunt hier contact met mij opnemen. 

bottom of page