top of page

Hoe gaat het in zijn werk?

Een rekenonderzoek:

Een rekenonderzoek is  niet verplicht maar wel aan te raden. De verkregen inzichten zijn nodig voor een begeleidingsplan op maat te kunnen maken. 

Bij een rekenonderzoek wordt gekeken welke onderdelen van de leerlijn beheerst worden.  Dan wordt duidelijk wat uw kind precies doet, hoe wordt geredeneerd, waar tegenaan gelopen wordt, welke denkpatronen er zijn of er blokkades en spanningen zijn. Bekeken wordt over welke oplossingsstrategieën worden beschikt en waar deze efficiënt, omslachtig of verkeerd zijn.

Begeleiding

Vervolgens geef ik een advies voor het vervolg. Vaak zet ik hiervoor de training van Rekensprint en Jamara in.

Huiswerk:

Om het geleerde van de les te oefenen is huiswerk bijna altijd nodig. Een licentie om te kunnen oefenen met online oefenmateriaal is in de prijs inbegrepen. Ook gebruik ik spelletjes van "Met sprongen vooruit" en materialen van JaMara-rekenen. Deze materialen worden in bruikleen meegegeven.

Wat zou het betekenen als uw kind met rekenen weer sprongen maakt...?

Wat te doen als het rekenen niet gaat zoals verwacht

Als er moeilijkheden met rekenen zijn, ontstaat er een verschil tussen wat je kind kan en wat er wordt aangeboden. Soms lossen rekenproblemen zich vanzelf op maar vaak zal de achterstand groter worden.

Ernstige rekenproblemen kunnen het best zo vroeg mogelijk worden opgemerkt en aangepakt.

 

Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Toch is er met 

de juiste begeleiding veel aan te doen.

Rekenproblemen kunnen leiden tot onzekerheid, frustratie en een negatief zelfbeeld of faalangst. Tijdens de begeleiding leer ik je kind  hiermee om te gaan zodat het zelfvertrouwen en plezier terugkomt.

 

bottom of page