Het rekenvoorwaarden onderzoek

 

Het Rekenvoorwaarden onderzoek wordt ingezet bij kinderen met ernstige rekenproblemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kinderen die blijven hangen in het voor- en achteruit tellen op de vingers, kinderen die te lang over sommen nadenken of de tafels er maar niet inkrijgen. Er is dan vaak sprake van blokkades en het extra oefenen heeft geen effect. Dit onderzoek is voor kinderen vanaf eind groep 2 t/m eind groep 8.

De onderdelen die worden getest zijn:

 • ontwikkelingsfase

 • hoeveelheidsbegrip

 • getalbegrip

 • conservatie en richtingshandelen

 • inzicht in getalstructuur

 • werkgeheugen

 • ruimtelijk inzicht

 • lateralisatie

Werkwijze:

 1. ​Intakegesprek

 2. Toetsing

 3. Uitwerking resultaten

 4. Adviesgesprek

De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt. In één opslag wordt duidelijk waar de hiaten liggen. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de best passende mogelijkheden om de hiaten weg te werken. De mogelijkheden zijn thuisonderwijs, bijles, Rekensprint, JaMaRa-rekenen of een combinatie daarvan.

Tarief totaalpakket:

- intake gesprek

- onderzoek

- digitale uitwerking 

- adviesgesprek

Prijs € 220,-