top of page

 

Speciaal (basis)onderwijs

Zit uw kind in het speciaal onderwijs (cluster 3/4) en zijn de rekenproblemen zo hardnekkig dat er geen ontwikkeling meer is. Blijven hangen in een herhalende uitleg of steeds dezelfde oefeningen doen is dan heel frustrerend. Er wordt dan gekozen om de rekenlessen minder of zelfs niet meer gegeven omdat men ervanuit gaat dat het kind tegen zijn plafond aan zit. 

Met het High Five programma onderzoek en begeleid ik deze kinderen om het bij de kern aan te pakken met gerichte begeleiding zodat de ontwikkeling van het leren weer op gang komt en er plezier in het rekenen en zelfvertrouwen ontstaat.

High five programma

Er kan sprake zijn van blokkades en dan heeft het extra oefenen van hetzelfde geen effect. Het is nodig dat ik dit onderzoek één op één kan doen. De opdrachtjes zijn speels en laagdrempelig. Ik kijk dan onder andere naar het volgende:  

  • ontwikkelingsfase

  • hoeveelheidsbegrip

  • getalbegrip

  • conservatie en richtingshandelen

  • inzicht in getal structuur

  • werkgeheugen

  • ruimtelijk inzicht

  • lateralisatie

  • dominantiepatroon

  • reflexintegratie

Illu3 72_edited.png

De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt zodat duidelijk wordt waar de hiaten liggen. In een plan van aanpak beschrijf ik de te leren onderdelen en vaardigheden. U kunt vervolgens kiezen voor een begeleidingstraject bij u aan thuis, remedial teaching op school of begeleiding in mijn praktijk. Ik geef tips voor oefeningen en reik geschikt materiaal aan om extra te oefenen. Dit kunnen spelletjes zijn sommenkaartjes een online programma.

bottom of page