Ontwerp%20zonder%20titel%20(10)_edited.j

Remedial Teaching

Als herhalen van de leerstof niet werkt zal er een andere manier aangeboden moeten worden om het wel te leren.

 

Met remedial teaching wordt onderzocht waar het probleem zit. Het kan zijn dat de oorzaak bijvoorbeeld ligt in het getalbegrip, het korte termijn geheugen, het richtingshandelen of in de neuro-sensomotorische ontwikkeling. 

Pas als de hiaten bekend zijn kan een afgestemde begeleiding snel voor een goede verbetering zorgen.

Rekenbaas onderzoekt en biedt afgestemde trainingen aan voor kinderen met reken- leer-  en gedragsproblemen.

Training Rekensprint

Training JaMaRa

Training Ik leer leren

Stoplichtkaartjes

Training Matrix Methode

Werkwijze

  1. Eenmalig intake (60 minuten)

  2. Wekelijkse bijles in de praktijk, bij u aan huis of online.  

   Toegang tot een beveiligd 

   logboek in Googledrive. Hierin

   staan onder andere bevindingen

   en progressie. 

Tarieven:

  • 5 lessen: € 35,- per les

  • 10 lessen: € 30,00 per les

Zit uw zoon of dochter op de basisschool of op het VO en heeft hij of zij moeite met het rekenen? 

Rekenbaas is geregistreerd lid van de LBRT en lid van:

Afbeelding2.png
Button-Ambassadeur.png
logo-coach_1.png
174048-PNG-Logo-MatriXmethode-Instituut.