top of page

Rekenvaardighedenonderzoek

 

Om zicht te krijgen op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheden neem ik de Profieltoets Rekenen af. Dit onderzoek is voor kinderen die moeite hebben met rekenen en maar niet mee kunnen komen. Hij is ontwikkeld voor leerlingen vanaf midden groep 3 t/m eind groep 8 en is opgedeeld in drie onderdelen:

  • De automatiseringstoets: brengt de vlotte beheersing van de donker groene stenen uit het muurtje in beeld

  • De screeningstoets: brengt de beheersing van de basisbewerkingen in beeld

  • De getalbegrip-toets: brengt een te beheersen voorwaarde voor de basisbewerkingen in in beeld. Het getalbegrip vormt de basis voor de “power” van de bewerkingen

Werkwijze

  1. Intakegesprek

  2. Toetsing

  3. Uitwerking resultaten

  4. Adviesgesprek

 

De uitslag wordt overzichtelijk uitgewerkt in het Bareka-rekenmuurtje. In één opslag wordt duidelijk waar de hiaten liggen. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de best passende mogelijkheden om de hiaten weg te werken. De mogelijkheden zijn thuisonderwijs, bijles, Rekensprint, JaMaRa rekenen of een combinatie daarvan.

Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat de rekenproblematiek voortkomt uit een zwak fundament, dan wordt het Rekenvoorwaardenonderzoek aangeraden.

rekenmuurtje.png
bottom of page